UNA DE LES PRIMERES FOTOGRAFIES DEL GRUP DE DANSES D’IBI

El Grup de Danses d’Ibi celebra el 14 de novembre de 2021 el seu 75 aniversari i al cartell anunciador podem veure una de les primeres fotografies que l’agrupació conserva.

Cartell de l’actuació del 14 de
novembre de 2021 que inicia el el 75
aniversari de l’agrupació, on podem
veure la mateixa fotografia.
Cartell de l’actuació del 14 de novembre de 2021 que inicia el el 75 aniversari de l’agrupació, on podem veure la mateixa fotografia.

Aquesta estampa va tindre lloc el 1950 a l’Esplanada d’Alacant.
A la dècada de 1940, la “Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S.” comença a crear agrupacions de «Coros y Danzas» per tota Espanya. La Secció d’Ibi es suma i el 1945 naix el «Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina de Ibi». Natividad Guillem ‘Nati’ i Conchita Navarro ‘La Rogeta’ s’encarregaren de dirigir els balls i Isidro Pérez ‘El Blanet’ la Rondalla.

En aquells inicials anys el ball sols estava permés a les dones. Els homes sols podien participar en la Rondalla com a músics i cantadors. Per a les primeres actuacions, els sonadors necessitaven una indumentària tradicional i per això, la comparsa ‘Maseros’ els va prestar la seua roba festera, com veiem a la fotografia.
Les dones van haver de buscar la roba a distintes cases per completar i configurar els vestits.

Les ‘Ballaores’, vestides amb faldellí llueixen mocadors de randa diferents cada una, així com distintes joies i collars, segons el gust de la balladora. Els pentinats conjuguen el model tradicional i els del moment. Quant a les dones vestides de ‘Pastora’, els mantons de Manila apareixen plegats de formes diferents. Cal fixar-se també en la col·locació del barret, ja que
era costum lluir-lo inclinant-lo cap arrere i deixant veure les distintes cadenes i joies.

“Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina de Ibi”, Alacant, 1950.
“Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina de Ibi”, Alacant, 1950.

Els tres músics de l’esquerra són d’amunt avall Francisco Navarro Sanjuán ‘Quico Boqueta’, Vicente Bornay Guillem ‘Mòvil’ i ‘El Andaluz’. En la filera de darrere trobem d’esquerra a dreta a Carmen Verdú Valls ‘La Fornera’, José Giner Gimeno ‘Pepiteta’, Consuelo Payà ‘La Llandera’, ? (No identificat), Elvira Esteve Bernabeu ‘Bamba’ i Amparo Navarro Bornay ‘La Dora’. Les balladores de la filera inferior són d’esquerra a dreta, Hilària Esteve Bernabeu ‘Bamba’, Angelita García Valero ‘la Gallineta’, Maria Valero García ‘La Poca’ i Lola Payá ‘La Llandera’. Els sonadors de la dreta són de dalt avall Emilio ‘Cachirri’,
Hermenegildo Beneyto (amb un violí) i Ricardo Sanchis Torres ‘El Ocho’.
Una fotografia històrica que ens mostra indumentària variada, en un context molt concret de la història d’Ibi.

Carlos E. Asensio Alal

Fonts consultades:
● GRUP DE CORS I DANSES D’IBI. 50 ANIVERSARI GRUP DE DANSES D’IBI
1945 – 1995. 1996, edita: Grup de Cors i Danses d’Ibi.
● ANGUIZ PAJARÓN, Antonio. Miscelánea Ibense. 1984, edita: Caja de Ahorros
Provincial de Alicante.