QUART CONCURS DE BANDOS DELS AMANTATS D´IBI

El Grup d´Enfarinats de Ibi convoca el “Quart Concurs de Bandos” amb  l’ànim de fomentar esta festa i que arrive més si cal, a tots els ciutadans d’esta poblaciò, valencians, castellans y tota clase d´inmigrants.
Este Concurs, com tots, té unes bases, que a continuaciò es detallen.
 1. El Bando será de temática lliure, sempre que faja referencia a coses, fets, negocis ,persones, etc, i la seua relació o repercusió en la vida diaria del poble  d´Ibi.Si en el Bando es fera referencia a alguna persona, no es nomenarà mai directament el nom de la persona a la que va dirigida el Bando, per a evitar que ningú es senca ofés pel Bando. 
 1. El idioma del Bando, ha de ser el “Iberut”, ben conegut per la població i utilitzat habitualment pels Amants en esta tradició dels Bandos. 
 1. La extensió del Bando será, de aproximadament 4 minuts llegits. 
 1. La edat mínima per a participar en este Concurs será de 18 anys. 
 1. La presentació de les obres serà per escrit i en lletra clareta y en mayúscules. 
 1. Es valorará el ingeni, la gracia, la rima y la ironía. 
 1. Tots el Bandos que es presenten a concurs, pasaràn a forma part del Arxiu dels Enfarinats, els cuals, tendràn la facultat de llegirlos en qualsevol ocasió que consideren adecuada.. 
 1.  El Jurat que dictaminarà, el Bando guanyador, estarà format per la totalitat dels Enfarinats i el seu fallo serà inapelable, podense decretar el premi desert si la qualitat de les obres no es l’esperada. 
 1.  El Premi al Bando guanyador, consistirà, en formar part del grup dels Amantats, durant tot el dia 27 de Desembre de 2011, incluint, pujar al Carro, per acompañar  a llegir els Bandos dels Amantats; per a lo cual, se li regalarà la indumentaria oficial de Amantat.El Ajuntament premiará amb 300€ al Bando guanyador. 
 1.  El plaç de presentació dels Bandos, finalitzarà el dia 2 de Desembre a les 15 hores i el fallo del Jurat es comunicarà al guanyador personalment, abans del día 27 de Desembre. 
 1.  Les obres a concurs, s´entregaran en el mostrador d´Informació del Ajuntament d´Ibi en dos sobres tancats; uno, contenint el Bando concursant, baix un Lema i un Seudónim y un altre sobre, en el mateix Lema i Seudónim ademés dels datos personals del autor.
Esperem la màxima participació i que guanye el millor.
ELS ENFARINATS.