Les festes d’Hivern en abril – Trobades d’Escoles Valencianes

Gràcies al Psoe d’Ibi tenim aquest vídeo dels actes del passat dissabte 16 d’abril, quan excepcionalment els Enfarinats van tornar a governar Ibi durant unes hores. I com no, es van ballar les danses al carrer Les Eres.