75 aniversari de l’arribada a Ibi de la nova Imatge de La Mare de Deu dels Desemparats

Este dissabte passat dia 26 de Setembre van continuar les activitats amb motiu de la celebració enguany 2015 del 75 aniversari de l’arribada a Ibi de la nova Imatge de La Mare de Deu dels Desemparats.

Després de la celebració de la Santa Missa de les 7 i mitja de la vesprada la Mare de Déu va eixir de la Parròquia de la Transfiguració del Senyor en processó cap a l’Església de Santiago Apòstol, amb el recorregut següent: Plaça de l’Església, Plaça dels Corts, Carrer Major, Plaça de la Tria, Carrer Sant Roc i Carrer Tibi fins a l’Església de Santiago.

La Mare de Déu romandrà una setmana en la Parròquia de Santiago Apòstol.

La Imatge de la Patrona d’Ibi estarà fins al dissabte dia 3 d’Octubre en l’Església de Santiago i eixe dia a les 5:30h de la vesprada eixirà novament en processó cap a la Parròquia de la Transfiguració.

El Grup de Danses d’Ibi l’acompanyara i abrigara durant el trasllat.

Una vegada que la Mare de Déu arribe a la Plaça de l’Església se celebrarà una Missa de campanya en la pròpia plaça.

Arribat el moment de l’Ofertori el Grup de Danses d’Ibi oferirà a la seua Patrona balls típics de la seua ciutat.

Des del Grup de Danses d’Ibi volem combidar a tot el poble a participar en estos actes commemoratius i acompanyar la seua Patrona La Mare de Deu dels Desemparats durant el trasllat i en la Missa de campanya.

Visca La Mare de Deu dels Desemparats……!!!

1

2

 

Este sábado pasado día 26 de Septiembre  continuaron  las actividades con motivo de la celebración este año 2015 del  75 aniversario de la llegada a Ibi de la nueva Imagen de La Mare de Deu dels Desemparats.

Después de la celebración de la Santa Misa de las 7 y media de la tarde la Virgen salió de la Parroquia de la Transfiguración del Señor en procesión hacia la Iglesia de Santiago Apóstol, con el siguiente recorrido: Plaza de la Iglesia, Plaza de les Corts, Calle Mayor, Plaza de la Palla, Calle San Roque y Calle Tibi hasta la Iglesia de Santiago.

La Virgen permanecerá una semana en la Parroquia de Santiago Apóstol.

La Imagen de la Patrona de Ibi estará hasta el sábado día 3 de Octubre en la Iglesia de Santiago y ese día a las 5:30h de la tarde saldrá de nuevo en procesión hacia la Parroquia de la Transfiguración.

El Grupo de Danzas de Ibi la acompañara y arropara durante el traslado.

Una vez que la Virgen llegue a la Plaza de la Iglesia se celebrará una Misa de campaña en la propia plaza.

Llegado el momento del Ofertorio el Grupo de Danzas de Ibi ofrecerá a su Patrona bailes típicos de su ciudad.

Desde el Grupo de Danzas de Ibi queremos  invitar a todo el pueblo a participar en estos actos conmemorativos y acompañar a su Patrona  La Mare de Deu dels Desemparats durante el traslado y en la Misa de campaña.

Viva La Mare de Deu dels Desemparats……!!!