Miriam Laurí serà la Presidenta del Grup fins 2014

Els membres del Grup abans de començar la votació.

La nit del dijous 31 de maig el Grup de Danses d’Ibi renovava el càrrec de President per als dos pròxims anys, fins 2014. En aquest procés han votat tots els membres actius tant del cos de ball com de la Rondalla, inclosos aquells que viuen fora d’Ibi, delegant el vot en altres companys.

En primer pla la urna de temps de la II República usada per a les eleccions.

Després de la votació en una quasi centenaria urna de la època de la República, Miriam Laurí va ser la més votada amb 11 vots, seguida de Miri Cortés amb 10 i de MªCruz Fernàndez amb 7 vots.  Senyalava Joan Josep Sarrió que ja feia anys que les eleccions per a la presidència del Grup no estaven tant ajustades, senyal de que hi ha molta gent preparada per a presidir el Grup en els pròxims anys.

Poc després de conéixer els resultats.
Miriam Laurí i Jaume Sarrió.

Durant la pròxima setmana la nova presidenta confeccionarà la nova Junta Directiva i convocarà la primera reunió de treball.

L’entrega de la targeta de crèdic escenifica el traspàs de la presidència..

La noche del jueves 31 de mayo el Grupo de Danzas de Ibi renovaba el cargo de Presidente para los dos próximos años, hasta 2014. En este proceso han votado todos los miembros activos tanto del cuerpo de baile como de la Rondalla, incluidos aquellos que viven fuera de Ibi, delegando el voto en otros compañeros. 


Después de la votación en una casi centenaria urna de la época de la República, Miriam Laurí fue la más votada con 11 votos, seguida de Miri Cortés con 10 y de MªCruz Fernàndez con 7 votos. 

Señalaba Joan Josep Sarrió que ya hacía años que las elecciones para la presidencia del Grupo no estaban tan ajustadas, señal de que hay mucha gente preparada para presidir el Grupo en los próximos años.

 Durante la próxima semana la nueva presidenta confeccionará la nueva Junta Directiva y convocará la primera reunión de trabajo.