EL GRUP DE DANSES D’IBI I LA PILEN

Estimats amics i amigues, com molts de vosaltres sabreu, l’Ajuntament d’Ibi ha fet dues reunions amb les associacions que estem allotjades a l’antiga fàbrica Pilen per a comunicar-nos que necessàriament hi ha que fer una reforma per a adecuar les instal.lacions. Podeu veure les diferents notícies als següents enllaços:

http://www.notasdeprensacv.es/reunion-tecnica-e-informativa-con-las-asociaciones-del-espai-ibense-dassociacions-13482

http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2010/04/02/ayuntamiento-desaloja-fabrica-pilen-reforzar-estructura/995514.html

http://www.ibinoticias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10138:reunion-tecnica-e-informativa-con-las-asociaciones-del-espai-ibense-dassociacions-&catid=9:sociedad&Itemid=54

http://www.escaparatedigital.com/noticia_detalle.php?id=ys0dBJ5o114884kY9w6kQ1eqccj5pFpTVcCZ3v5k2xcdd&iVR=5

Per a que pugueu conéixer la nostra seu ací penjem els videos de la seua inauguració, el 27 de gener de 2008. Seguirem informant sobre aquest tema.

Inauguració de la Seu – Inauguración de la Sede

El pròxim diumenge 27 de Gener a les 12,30 h. s’inaugurarà la nova Seu del Grup de Danses d’Ibi, situada en l’Espai d’Associacions Ibenses (antiga fàbrica Pilen).

El próximo domingo 27 de Enero, a las 12,30 h. se inaugurará la nueva Sede del Grup de Danses d’Ibi, situada en el Espacio de Asociaciones Ibenses (antigua fábrica Pilen).