El 70 Aniversari del Grup de Danses a la Revista «Raíces y Tradiciones» de la F.E.A.F. – El 70 Aniversario del Grupo de Danzas en la Revista «Raíces y Tradiciones» de la F.E.A.F.

El passat 5 de març de 2016 tenia lloc a Madrid l’Assemblea anual de la Federació Espanyola d’Agrupacions de Folklore (F.E.A.F.) de la qual és membre el Grup de Danses d’Ibi. Aquesta entitat té com a objectiu mantenir vives les tradicions folklòriques d’Espanya, investigar-les, fomentar-les i divulgar-les. És aquest darrer objectiu el que es cumplix amb la edició de la Revista «Raíces y Tradiciones» i del CD «Raíces», amb edició anual. Aquest any a la edició nº 18 de la revista, apareix un extens article sobre el 70 Aniversari del nostre Grup de Danses d’Ibi i al CD apareix una de les cançons més representatives del nostre poble: El Trompot, representant a la Comunitat Valenciana, sent possiblement la primera vegada que s’edita un ball d’Ibi a nivell nacional. Estem molt agraits a la F.E.A.F. per haver-nos donat la oportunitat de donar a conéixer el nostre folklore i el nostre poble.

IMG_2266 IMG_2267

El pasado 5 de marzo de 2015 tuvo lugar en Madrid la Asamblea anual de la Federación Española de Agrupaciones de Folklore (F.E.A.F.) de la cuál es miembro el Grupo de Danzas de Ibi. Esta entidad tiene como objetivo mantener vivas las tradiciones folklóricas de España, investigarlas, fomentarlas y divulgarlas. Es éste último objetivo el que se cumple con la edición de la Revista «Raíces y Tradiciones» y del CD «Raíces», con edición anual. Este año en su 18ª edición, aparece un extenso artículo sobre el 70 Aniversario de nuestro Grupo de Danzas de Ibi en la revista, y en el CD aparece una de las canciones más representativas de nuestro pueblo: «El Trompot», representando a la Comunidad Valenciana, siendo posiblemente la primera vez que se edita un baile de Ibi a nivel nacional. Estamos muy agradecidos a la F.E.A.F. por habernos dado la oportunidad de dar a conocer nuestro folklore y nuestro pueblo.IMG_2269